Tjänster

Försvarsadvokat

Om du är misstänkt för ett brott bör du ha en försvarsadvokat vid din sida redan från det första polisförhöret. Som din försvarsadvokat kan vi hjälpa dig att förbereda dig inför förhöret och på vilka frågor du kan tänkas få. Det ger även oss en klarare bild av hur åklagarsidan kommer att lägga upp sitt arbete.

Våra medarbetare kan hjälpa dig både i egenskap av offentliga och privata försvarare. Om du är misstänkt för ett brott som väntas kunna ge fängelse har du i regel rätt till en offentlig försvarare, och staten betalar då kostnaderna för din advokat. Om du inte beviljas en offentlig försvarare har du ändå alltid rätt att anlita en privat försvarare, något som kan vara klokt i många lägen.

Kontakta oss idag om du behöver en försvarsadvokat med lång erfarenhet och stor kunskap om rättsförfarandet i ett brottmål.

Målsägandebiträde

Vi hjälper även dig som är målsägande i ett brott, det vill säga är den som drabbats av brottet. Målsägandebiträden beviljas alla som blivit utsatta för grövre brott som rån, våldtäkt och misshandel.

Att ha en advokat vid din sida när du är målsägande känns tryggt och gör dessutom att du får en advokat som har allt fokus på dina rättigheter som brottsoffer. Vi ger dig råd och stöd, sitter med vid förhör och förbereder ett skadeståndsanspråk mot den som är åtalad för brottet.

Familjerätt och socialrätt

Vi tar även advokatuppdrag i tvister som gäller familjerätt och socialrätt, som exempelvis vårdnadstvister. Som advokat i ett tvistemål gäller det att man har djup kunskap om de lagar som gäller, samtidigt som man har erfarenhet av hur de vanligen tillämpas i svenska domstolar. 

 Kontakta oss gärna om du har frågor som rör familjerätt eller socialrätt.

Vi hjälper dig i brottmål och tvister