Vi är experter
på brottmål

Försvarsadvokat - Offentlig försvarare - Målsägandebiträde

Vi är experter
på brottmål

Försvarsadvokat - Offentlig försvarare - Målsägandebiträde

Brottmålsadvokat Helsingborg

Om du blivit misstänkt för ett brott och behöver en brottmålsadvokat i Helsingborg är det oss du ska kontakta. Våra medarbetare har lång av att arbeta med brottmål, både som åklagare och försvarare, vilket gör att vi vet precis vad som är viktigt att tänka på för dig är misstänkt, från de inledande förhören till slutförhandlingen i rätten.

Du kan också anlita oss som målsägandebiträde om du blivit utsatt för brott. Vi ger dig stöd och råd och finns vid din sida genom hela processen, samtidigt som vi förbereder ditt skadeståndsanspråk mot den som står åtalad för brottet.

Kontakta oss om du behöver en brottmålsadvokat i Helsingborg!

Miniatyr av Fru Justitia framför lagböcker

När du behöver en försvarsadvokat

Att bli misstänkt för ett brott innebär inte automatiskt att du kommer att bli åtalad för brottet. Det behöver inte ens innebära att polis eller åklagare är säkra på att det är du som begått brottet. Däremot inleds en förundersökning där eventuella brottsoffer, vittnen och till sist även du som är misstänkt förhörs.

Att ha en kunnig och erfaren advokat vid din sida redan från de inledande förhören både känns tryggt och är bra ur rättslig synpunkt. Vår bakgrund som åklagare gör att vi har extra goda förutsättningar att ge dig råd och stöd redan under förundersökningen, eftersom vi vet hur polis och åklagare tänker, vad de antagligen kommer att ställa för frågor och så vidare.

Privat eller offentlig försvarare?

Redan när du blir misstänkt och kallad till förhör hos polisen bör du ha en advokat vid din sida. Om brottet du misstänks för bedöms kunna ge fängelse så har du rätt till en offentlig försvarare, en brottmålsadvokat som ska företräda dig och tillvarata dina intressen under förundersökningen och eventuell huvudförhandling.

Har du rätt till offentlig försvarare har du också rätt att själv ansöka om vem som ska vara din offentliga försvarare. Då kan du om du vill ansöka om att anlita oss som offentlig försvarare, varpå vi hjälper dig med ansökan. Det är dock rätten som i slutändan avgör om bytet av försvarare ska tillåtas.

Om brottet du misstänks för är lindrigt och endast väntas kunna ge böter, så har du i regel inte rätt till en offentlig försvarare. Du kan då välja att anlita oss som privat försvarare. Likaså kan du anlita oss som privat försvarsadvokat om du inte är nöjd med din offentliga försvarare men nekas byte.

Erfarenhet av båda sidor

Två av våra medarbetare har tidigare arbetat som åklagare i mer än tio år vardera. Vi får ofta frågan vad man tar med sig för lärdomar från den “andra sidan” när man i stället börjat arbeta som försvarare.

Vårt svar brukar bli att den största fördelen vi har är en betydligt klarare bild av hur motståndarsidan, polis och åklagare, tänker. Vi har en ofta en ganska klar bild av hur de kommer att lägga upp förundersökningen, vad de kommer att ställa för frågor och så vidare. Det gör det lättare för oss att förbereda våra klienter på vad som väntar i förhör och förhandlingar.

Att ha sett alla delar av rättsprocessen inifrån ger oss stora fördelar i vårt arbete som försvarsadvokater. Med oss som försvarare kommer du att vara förberedd redan från första polisförhöret och redan på förhand ha blivit informerad av vilken typ av frågor som kommer att ställas.

Målsägandebiträde om du blivit utsatt för brott

Den som blivit utsatt för ett brott kallas i en rättegång för målsägande. Målsägande vid ett brott som förväntas kunna ge fängelse har i regel rätt till ett målsägandebiträde, en advokat eller jurist som har som uppgift att se till målsägandens intressen, erbjuda stöd och råd och driva skadeståndskrav mot den misstänkte.

Har du blivit utsatt för ett brott och beviljats ett målsägandebiträde kan du innan rättegången börjar själv välja vilken advokat du vill ska vara målsägandebiträde.

Vi har lång erfarenhet av att hjälpa brottsoffer och tar oss an uppdrag som målsägandebiträde i Helsingborg. Vi följer med dig till polisförhör och stöttar dig under hela processen, samt utreder och begär skadestånd från den som står åtalad för brottet.

Brottmålsadvokat går igenom fall med klient

Ett tryggt försvar

Kontakta oss idag om du behöver en erfaren brottmålsadvokat i Helsingborg, som offentlig eller privat försvarare eller som målsägandebiträde. Vi erbjuder erfaren och kompetent hjälp och stöd vid förhör och förhandlingar utifrån en bred förståelse för hur en brottmålsutredning går till och alltid med ditt bästa i fokus.

Erfaren brottmålsadvokat i Helsingborg